Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych tworzona jest na podstawie art. 95b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez Wojewodę Podlaskiego, tj.:

  1. Pan Andrzej Kozłowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
  2. Pan dr Dominik Maślach, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego;
  3. Pan Maciej Bogdan Olesiński, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ;
  4. Pan dr Bogdan Wojtyniak, Zastępca Dyrektora ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w zakresie zdrowia publicznego NIZP-PIH – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
  5. Pani Renata Łapińska, specjalista w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego;
  6. Pan dr hab. Jan Kochanowicz, Kierownik Zakładu Neurologii Inwazyjnej UMB – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa;
  7. Pan Marek Bobel, Wicestarosta Siemiatycki – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego;
  8. Pani dr hab. n. med. Ewa Kleszczewska – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Pracami Wojewódzkiej Rady kieruje przedstawiciel wojewody, jako jej przewodniczący.

Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Dla obszaru województwa Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą sporządza regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Na podstawie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się mapę regionalną.

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Oddział Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.