Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Realizacja Programu Senior+ w 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2019 r. wynosi: 80 mln zł.

Wysokość środków planowana na:

  1. utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 15,5 mln zł;
  2. utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 20 mln zł;
  3. zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 40,5 mln zł;
  4. obsługę techniczną Programu wynosi 4 mln zł.

W przypadku mniejszego zainteresowania lub przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wskazana powyżej na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” lub zapewnienie funkcjonowania placówek, środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie utworzenia Klubów „Senior+”.

W przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2019 r., Minister może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

 

Ofertę  należy  wypełnić  i  złożyć  w  generatorze  ofert  (GO),  dostępnym  na  stronie www.senior.gov.pl.

Po  uzupełnieniu  formularza  oferty,  jej  weryfikacji  oraz  wysłaniu  przez  Oferenta  (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje  możliwość  jej  zapisania  w  formacie  PDF  i  wydrukowania.  Złożona  oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim.

Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich).
Ofertę w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami można również złożyć osobiście do:
Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich, pok. 219 (sekretariat)

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.

Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  • Termin składania ofert w generatorze ofert upływa 4 stycznia o godz. 16.00.
  • Termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 4 stycznia o godz. 24.00 (data stempla pocztowego).
  • Termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 4 stycznia o godz. 15.30.
  • Termin składania ofert w formie papierowej osobiście do Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego upływa 4 stycznia o godz. 15.30.

Informacje na temat Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019 dostępne są również na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior-rusza-nabor-ofert

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019

 

Dokumenty programowe:

1. Ogłoszenie konkursu Senior Plus Edycja (.pdf)

2. Program Senior+ (.pdf)

3. Program inwestycyjny (.docx)

4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (.DOC)

5. Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł I (.DOC)

6. Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł II (.doc)

7. Ramowy wzór karty oceny - moduł I (.DOC)

8. Ramowy wzór karty oceny - moduł II (.DOC)

9. Ramowy wzór porozumienia (.doc)

10. Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł I (.DOC)

11. Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł II (.DOC)

12. Ramowy wzór umowy o partnerstwo (.docx)

13. Sprawozdanie z trwałości zadania (.doc)

 

Dokumenty dotyczące oceny ofert:

Lista Ofert, które wpłynęły do Wojewody Podlaskiego w ramach edycji na rok 2019 (.doc)

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (.doc)

Lista ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” (.doc)

Żadna oferta nie została odrzucona.

 

Wyniki edycji 2019 Programu wieloletniego "Senior+"

Moduł I - wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki (.pdf)

Moduł II - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (.pdf)

Oświadczenie o przyjęciu dotacji (.doc)

Wzór porozumienia Senior plus - moduł I (.DOCX)

Wzór porozumienia Senior plus - moduł II (.DOCX)

.       Ogłoszenie konkursu Senior Plus Edycja 2019