Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Realizacja Programu w 2018 roku – dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25 631 748,54 zł.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim  – w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Informacje na temat dodatkowego naboru w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2018 dostępne są również na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/

Dokumenty programowe i wzory dokumentów dostępne są na stronie dot. I naboru w Edycji 2018 w ramach Programu Senior+:

https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2018.htm

 

Dokumenty dotyczące oceny ofert:

Lista Ofert, które wpłynęły do Wojewody Podlaskiego w ramach edycji na rok 2018 (.doc)

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (.doc)

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” (.doc)

Żadna z ofert nie została odrzucona.

 

Wyniki dodatkowego naboru edycji 2018 Programu wieloletniego "Senior+"

Moduł I - wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki (.pdf)

Moduł II - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (.pdf)

Oświadczenie o przyjęciu dotacji dodatkowy nabór (.doc)

Wzór porozumienia senior plus - moduł I (.docx)

Wzór porozumienia senior plus - moduł II (.docx)

 

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerami telefonu: +48 85 74 39 404 oraz +48 85 74 39 492.

Moduł I - wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki