Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Realizacja Programu w 2019 roku – dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł.

Ofertę  należy  wypełnić  i  złożyć  w  generatorze  ofert  (GO),  dostępnym  na  stronie www.senior.gov.pl.

Złożoną w generatorze ofert ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich).

Ofertę w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami można również złożyć osobiście do:

Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich, pok. 219 (sekretariat)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.

Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Termin składania ofert w generatorze ofert upływa 9 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00.

Termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 9 kwietnia 2019 roku o godz. 24.00 (data stempla pocztowego).

Termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 9 kwietnia 2019 roku  o godz. 15.30.

Termin składania ofert w formie papierowej osobiście do Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego upływa 9 kwietnia 2019 roku o godz. 15.30.


Informacje na temat dodatkowego naboru ofert oraz Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019 dostępne są również na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-edycja-2019
http://senior.gov.pl/aktualnosci

Dokumenty programowe i wzory dokumentów dostępne są na stronie dot. I naboru w Edycji 2019 w ramach Programu Senior+:

https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm

 

Dokumenty dotyczące oceny ofert:

Lista Ofert, które wpłynęły do Wojewody Podlaskiego w ramach edycji na rok 2019 nabór dodatkowy uzupełniający (.doc)

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (.doc) 

 

 

Wyniki edycji 2019 Programu wieloletniego "Senior+"

Moduł I - wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki (.pdf)

 

Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji i Wzory porozumień są dostępne na stronie dot. tegorocznej edycji programu Senior+:

 https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm