Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Realizacja Programu w 2018 r.

Rozpoczyna się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

W budżecie państwa na rok 2018 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w czterech wyżej wymienionych celach szczegółowych Programu.

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł.

– maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:

3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania - 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel priorytetowy 1a- Bezpieczeństwo rowerzystów - łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty – łączna kwota dofinansowania 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

– maks. 9  projektów z każdego województwa w tym:

5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2  - łączna kwota dofinansowania – 2,500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym- łączna kwota dofinansowania - 350 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

– maks. 5  projekty z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 - łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 mikroprojekty - 150 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania - 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

1 projekt na cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) –200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

1 mikroprojekt - 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł,

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,

50.000 zł  – maksymalne  dofinansowanie dla projektów priorytetowych,

25.000 zł   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

 

Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Termin składania propozycji projektów upływa dnia 15 maja (decyduje data wpływu projektu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)

(urzędy wojewódzkie do 30 maja br. przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa).

 

Strona główna Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Treść Programu – załącznik do Uchwały Nr. 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (.pdf)

Procedura, wnioski i instrukcje na lata 2018-2020

Lista złożonych wniosków w ramach Programu - Edycja 2018 (.doc)

Lista wniosków, które nie spełniły wymagań formalnych Programu - Edycja 2018 (.doc)

Lista rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego wniosków w ramach Programu - Edycja 2018 (.doc)

 

Lista projektów zaakceptowanych przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Jarosława Zielińskiego do dofinansowania w ramach edycji programu 2018 r.

Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 07.08.2018 r. o otwartym konkursie na realizację projektu „Senior Alert. Podlaski system reagowania na zaginięcie osoby starszej (.docx)

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w Komisji (.doc)

Formularz dla kandydatów do udziału w Komisji (.doc)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu „Senior Alert. Podlaski system reagowania na zaginięcie osoby starszej” (.pdf)