Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Tematy wiodące w roku 2017:

 

Temat obligatoryjny dla województw:

• Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)  – łączna kwota dofinansowania 1.600.000 zł.  (100.000 zł - maks. kwota na województwo).

Inne tematy priorytetowe

• Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” - współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym (50.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

• Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

• Zapobieganie i walka z „dopalaczami” 100.000 zł – (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

• Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

• promocja tzw. Mikroprojektów (25.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu). Mikroprojekt - projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców.

• 100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

 

Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

 

Termin składania projektów upłynął 31 stycznia 2017 r.

 

Propozycje projektów można składać z dopiskiem na kopercie: Program „RAZEM BEZPIECZNIEJ” – edycja 2017 (decyduje data wpływu projektu do siedziby PUW):

- osobiście pod adresem:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich – pok. 219 (sekretariat), Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15 -213 Białystok w godzinach 7.30 – 15.30

lub

- korespondencyjnie na adres:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
ul. Mickiewicza 3
15- 213 Białystok

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

 

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. podziału rezerwy celowej w ramach Programu na rok 2017 (.pdf)

Wzory dokumentacji oraz dokumentacja pomocnicza (.zip)

Karty oceny merytorycznej (.zip)

Lista projektów rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego w 2017 r. (.doc)


Listy projektów zaakceptowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów do dofinansowania w ramach tegorocznej edycji Programu

 

Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 13.06.2017 r. o otwartym konkursie na realizację projektu „Działania szkoleniowe, ratownicze i poszukiwawcze na terenie województwa podlaskiego”

Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 13.06.2017 r. o otwartym konkursie na realizację projektu "Bezpiecznie, znaczy mądrze cz. VII"

Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 13.06.2017 r. o otwartym konkursie na realizację projektu „Spektakl szkoleniowy pn. Nie daj się wkręcić Babciu”

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w Komisji

Formularz dla kandydatów do udziału w Komisji

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. projektu „Spektakl szkoleniowy pn. Nie daj się wkręcić Babciu”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. projektu „Działania szkoleniowe, ratownicze i poszukiwawcze na terenie województwa podlaskiego”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. projektu „Bezpiecznie, znaczy mądrze cz. VII”