Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


 

MSWiA ogłosiło nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019

W 2019 roku, MSWiA przeznaczy na Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka łącznie 6 milionów złotych. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w czterech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa). 26 listopada 2018 roku Pan Minister Jarosław Zieliński,  po rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. Programu , zaakceptował następujące rozwiązanie dot. podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację "Razem bezpieczniej":

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania - 600.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,

1 projekt na cel priorytetowy 1a - budowa miasteczek ruchu drogowego - łączna kwota dofinansowania 300.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,

1 mikroprojekt - łączna kwota dofinansowania 100.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł

(mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

 

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych  – łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł

Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:

4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 - łączna kwota dofinansowania – 2.200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,

3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,

3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym  - łączna kwota dofinansowania - 300.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,

2 mikroprojekty - 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

(mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

 

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 5 projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 - łączna kwota dofinansowania – 500.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,

1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży - 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,

1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy - 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,

1 mikroprojekt - 150.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

(mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

 

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa - 1.000.000 zł

Maksymalnie 5 projektów z każdego województwa w tym:

2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania - 500.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,

1 projekt na cel priorytetowy 4a - Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa - 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,

1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,

1 mikroprojekt - 100.000 zł / maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

(mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

 

Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Termin składania propozycji projektów  upływa 31 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu projektu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego). Składany  wniosek powinien uwzględniać informację o wybranym celu szczegółowym / priorytetowym.

(urzędy wojewódzkie do 8 lutego 2019 roku przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa – pierwotny termin 25 stycznia 2019 roku został 2 stycznia 2019 roku wydłużony przez Ministerstwo).

 

Strona główna Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Treść Programu – załącznik do Uchwały Nr. 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (.pdf)

Procedura, wnioski i instrukcje na lata 2018-2020

 

Lista złożonych wniosków w ramach Programu - Edycja 2019 (.doc)

Lista rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego wniosków w ramach Programu - Edycja 2019 (.doc)

Listy rankingowe z projektami (lista zbiorcza) zakwalifikowanymi przez MSWiA do dofinansowania w ramach realizacji "Razem bezpieczniej" w 2019 roku (.pdf)

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektu Senior Alert + AED. Kontynuacja i rozwój podlaskiego systemu reagowania na zaginięcie osoby starszej

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektu Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE!

 

Wyniki konkursu na realizację w 2019r. projektu „Senior Alert+AED…” (.pdf)

Wyniki konkursu na realizację w 2019r. projektu „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE!...” (.pdf)

 

 

 

Realizacja Programu w 2016 r.

Realizacja Programu w 2017 r.

Realizacja Programu w 2018 r.

 

Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów

Telefony:

85 743 94 92
85 743 94 04

Fax:

85 743 93 20

urzędy wojewódzkie do 8 lutego 2019  przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa – pierwotny termin 25 stycznia 2019 roku został 2 stycznia 2019  roku wydłużony przez Ministerstwo