Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Fundusz Azylu Migracji i Integracji

 

Logo FAMI

 

„Bezpieczna przystań”

„Podniesienie jakości usług publicznych realizowanych na rzecz obywateli państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim”


Projekt Wojewody Podlaskiego pn. „Podniesienie jakości usług publicznych realizowanych na rzecz obywateli państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim” realizowany jest w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji - otrzymał dofinansowanie w ramach naboru ograniczonego nr 7/2017/OG-FAM.

 • Ramy czasowe realizacji projektu: 1.10.2017 – 31.12.2018
 • Budżet całkowity projektu: 1 406 678,86 PLN
 • Wkład FAMI (finansowanie): 1 055 009,14 PLN
 • Budżet państwa (współfinansowanie): 351 669,72 PLN

W ramach realizacji projektu zaplanowano działania inwestycyjne oraz szkoleniowe mające na celu podniesienie jakości i standardów usług realizowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na rzecz obywateli państw trzecich (OPT):
W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania mające na celu podniesienie jakości i standardów usług realizowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na rzecz obywateli państw trzecich (OPT):

 1. Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych wraz z wyposażeniem w celu adaptacji dodatkowych pomieszczeń na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich,
 2. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażania biurowego dla personelu do nowoutworzonego punktu obsługi obywateli państw trzecich,
 3. Modernizacja już istniejących stanowisk pracy personelu obsługującego obywateli państw trzecich, poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażania biurowego,
 4. Przeprowadzenie szkoleń językowych dla personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich,
 5. Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, wspierającego obsługę cudzoziemców,
 6. Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu, wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową.


Obsługą projektu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się:
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
tel.  85 74 39 404
tel.  85 74 39 492


„Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”

 
Projekt Wojewody Podlaskiego w partnerstwie z fundacją Dialog pn. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” realizowany jest w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji - otrzymał dofinansowanie w ramach naboru ograniczonego nr 8/2017/OG-FAMI skierowanego do urzędów wojewódzkich.

 • Ramy czasowe realizacji projektu: 1.07.2018 – 31.08.2020
 • Budżet całkowity projektu: 1 731 120,00 PLN
 • Wkład FAMI (finansowanie): 1 298 340,00 PLN
 • Budżet państwa (współfinansowanie): 432 780,00 PLN


Projekt zakłada kompleksowe oddziaływanie na proces integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu przewidziano m.in. realizację następujących działań:

 • utworzenie Międzysektorowego zespołu ds. monitorowania integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego,
 • utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców,
 • organizacja i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców,
 • organizacja i przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców,
 • organizacja i prowadzenie wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim,
 • organizacja i prowadzenie doradztwa zawodowego,
 • organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących z cudzoziemcami,
 • realizacja działań integrujących obywateli państw trzecich.

 

Dokumentacja aplikacyjna:

Wniosek o dofinansowanie (.doc)

Budżet projektu (.xls)

Formularz wskaźników (.xlsx)


Wielojęzyczny plakat informujący o działaniach realizowanych w ramach projektu

Wielojęzyczna ulotka informująca o działaniach realizowanych w ramach projektu

 


Obsługą projektu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się:
Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów
tel.  85 74 39 404
tel.  85 74 39 492

Kontakt do Partnera Projektu:
Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza 1
15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41
http://fundacjadialog.pl/